IQ als voorspeller van schoolprestaties

Klare taal 1

In deze editie: kinderen met een hoog IQ kunnen makkelijk VWO gaan doen. Kinderen met een lager IQ kunnen beter VMBO gaan doen. Toch? Of is het zo eenvoudig niet? Lees meer:
IQ als voorspeller van schoolprestaties