Kindercoaching en jongerencoaching

Psychologenpraktijk Bureau Klaar

Psychologische behandeling voor (jong)volwassenen

Soms kom je als jongvolwassene of volwassene zelf even niet meer verder. Je loopt bijvoorbeeld steeds vast in studie of werk, in vriendschappen of relaties. Je worstelt met gevoelens in het nu, of met situaties uit het verleden. Het kan dan zinvol zijn om iemand van buitenaf mee te laten kijken, bijvoorbeeld een psycholoog. Bij Psychologenpraktijk Bureau Klaar gaan we in een veilige omgeving samen aan de slag. Samen stellen we doelen waaraan we gaan werken, en kijken we hoe jij zelf kunt oefenen met wat je ontdekt en leert.

Wanneer kan psychologische behandeling helpen?

Psychologische behandeling kan nuttig zijn bij klachten op het gebied van gedrag, gedachten en emoties. Bureau Klaar biedt kortdurende behandeling aan (jong)volwassenen vanaf 18 jaar bij bijvoorbeeld angst- en dwangklachten, AD(H)D-klachten, traumagerelateerde klachten of een negatief zelfbeeld. Het doel van kortdurende behandeling is vaak het bereiken van een gedragsverandering. Dat doen we door eerst samen het probleem in kaart te brengen en daarna een concreet en haalbaar doel te formuleren, waaraan we samen gaan werken. Je oefent zelf met nieuwe vaardigheden, denkpatronen en gedragingen.

Welke kortdurende psychologische behandeling biedt Bureau Klaar?
Tijdens de intake en de behandeling kijkt Bureau Klaar welke methoden het beste aansluiten bij jouw klachten en doelen. We bieden de volgende wetenschappelijk bewezen behandelingen:

 • Cognitieve gedragstherapie
  We onderzoeken je gedachten en hoe die zijn ontstaan. We toetsen je gedachten steeds aan de realiteit, en leren zo je denkpatronen en je bijbehorende gedrag positief te veranderen.
 • Acceptance and Commitment Therapy
  We maken ruimte voor vervelende ervaringen in het nu en van vroeger, leren je afstand te nemen van je gedachten flexibel om te gaan met je (zelf)beeld. We leren je stilstaan bij wat echt belangrijk voor je is, in het nu.
 • EMDR
  Hierbij staat het verwerken van de herinnering aan een nare gebeurtenis centraal. Terwijl jij je focust op die herinnering en je gevoelens laat opkomen, leidt de psycholoog je af met handbewegingen of een lamp. Met deze methode kun je traumatische ervaringen verwerken en sla je een nieuwe herinnering op.
 • Schematherapie
  Schematherapie leert je hoe bepaalde patronen, gedachtengangen en gedrag zijn ontstaan. We helpen je die oorsprong te onderzoeken en je denkpatronen en gedrag te veranderen. Je emoties, behoeften en gedragingen staan centraal in deze therapie.

Bureau Klaar kan geen psychologische behandeling bieden bij verslaving of ernstige psychiatrische klachten. Wij hebben namelijk geen crisisdienst of psychiater tot onze beschikking.

Diagnostiek

Soms is het nodig om verder onderzoek te doen naar je klachten. Bij Bureau Klaar kun je terecht voor diagnostiek op het gebied van ADHD of ADD. Diagnostiek kan onderdeel zijn van de behandeling, of losstaand zijn.

Vergoeding psychologische behandeling bij Bureau Klaar

Bureau Klaar heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat je zelf de behandeling moet betalen. Bij de meeste zorgverzekeraars krijg je achteraf wel een deel vergoed. Zoek dit zelf van tevoren goed uit. Wil je in aanmerking komen voor deze gedeeltelijke vergoeding, dan moet er sprake zijn van een DSM-diagnose en moet je een verwijzing van de huisarts hebben bij aanmelding.

Op dit moment hebben we geen wachtlijst voor volwassenen! Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar info@bureauklaar.nl