Kindercoaching en jongerencoaching

Psychologenpraktijk Bureau Klaar

Behandeling en diagnostiek voor kinderen en jongeren

Elk kind en elke jongere komt tijdens het opgroeien obstakels tegen. Vaak lukt het om zelf de oplossing voor een probleem te vinden. Af en toe is dit niet het geval en kan het zinvol zijn om iemand van buitenaf mee te laten kijken, bijvoorbeeld een psycholoog. De psychologen van Psychologenpraktijk Bureau Klaar werken oplossingsgericht en proberen samen met je kind tot een passende oplossing te komen. We maken hierbij onder andere gebruik van Cognitieve Gedragstherapie en EMDR. Door specifieke vaardigheden aan te leren, krijgt je kind het gereedschap in handen om weer verder te kunnen. Soms is het nodig om verder te zoeken naar oorzaken van de klachten. Dan biedt diagnostiek uitkomst.

Wanneer kan behandeling helpen?

Psychologische behandeling kan nuttig zijn bij klachten op het gebied van gedrag, gedachten en emoties. Bijvoorbeeld als je kind angstig of somber is, snel overprikkeld raakt, iets naars heeft meegemaakt, impulsief is of erg verlegen. Ook als je kind last heeft van een negatief zelfbeeld, moeite heeft met slapen of faalangstig is, kan dit een gezonde ontwikkeling in de weg staan. Hulp van een psycholoog kan dan uitkomst bieden. Het doel van behandeling is vaak het bereiken van een gedragsverandering. Dat doen we door eerst het probleem in kaart te brengen en daarna een concreet en haalbaar doel te formuleren. We proberen samen met je kind (en soms ook met jou als ouder) gedachten en gedrag positief te veranderen. Met oefeningen gaat je kind ook thuis aan de slag om nieuwe vaardigheden, denkpatronen en gedragingen te oefenen.

Voor vergoede psychologische behandeling is een verwijzing van een huisarts nodig; Psychologenpraktijk Bureau Klaar biedt psychologische behandeling vanuit de Jeugdwet. Behandeling zonder tussenkomst van de huisarts is ook mogelijk, de kosten zijn dan voor eigen rekening.

Bekijk tarieven en vergoedingen

Diagnostiek

Soms is er meer informatie nodig om de oorzaak van de klachten en/of de juiste behandeling te kunnen bepalen. Psychologenpraktijk Bureau Klaar kan dan diagnostisch onderzoek uitvoeren, door middel van gesprekken, vragenlijsten en eventueel observatie op school. Daarna kunnen we samen met jou (en je kind) verder kijken naar wat nodig is. Diagnostiek is in de meeste gevallen een onderdeel van psychologische behandeling.

Bekijk tarieven en vergoedingen

Wanneer kan coaching helpen?

De psychologen van Psychologenpraktijk Bureau Klaar bieden laagdrempelige, praktische coaching aan kinderen en jongeren. Coaching kan bijvoorbeeld helpen bij faalangst, slecht in slaap komen, een laag zelfbeeld, pesten of gepest worden, motivatieproblemen op school en bang zijn om je mening te geven.

Bekijk tarieven en vergoedingen

Zorgen dat je kind weer lekker in zijn vel zit? Neem dan contact op met Psychologenpraktijk Bureau Klaar.