Psychologenpraktijk Bureau Klaar werkt volgens een vaste werkwijze: eerst een aanmelding en intake, daarna de coaching of behandeling of het Beter Leren!-traject. Aan het eind volgt een evaluatie. Hieronder zie je wat dit precies inhoudt, zo weet je waar je aan toe bent.

Aanmelding

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@bureauklaar.nl, het contactformulier in te vullen of eventueel door te bellen met Klaartje Cuppen: 06- 5117 2969 of Jasper Laman: 06- 4137 7295. Per mail zijn wij beter bereikbaar!

Wachttijden

Op dit moment kunnen we binnen zes (werk)weken een intakegesprek plannen als het gaat om behandeling, afhankelijk van wat de hulpvraag is (bijgewerkt april 2024). Voor kinderen en jongeren uit de Haarlemmermeer hebben we binnen twee weken plek, voor (jong)volwassenen hebben we direct plek.

Intake

Tijdens het intakegesprek bij ons in de praktijk gaan we dieper in op de vraag die je hebt voor Bureau Klaar. Wat zijn je verwachtingen? Wat zijn de achtergronden van je vraag? Wat spreken we met elkaar af? Als we beiden denken dat begeleiding van Psychologenpraktijk Bureau Klaar zinvol is, gaan we van start.

Evaluatie

We spreken met elkaar af wanneer we evalueren. Tijdens deze evaluatie kijken we óf en hoe we verder gaan. We sturen bij als dat nodig is en blijven doen wat werkt.

Afspraak afzeggen

Elke afspraak kan minimaal 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet of afgezegd. Wordt een afspraak minder dan 24 uur van te voren afgezegd, dan wordt de gereserveerde tijd alsnog in rekening gebracht.

Overleg met anderen

Alles wat je over je kind of over jezelf vertelt, is vertrouwelijk. Zonder jouw schriftelijke toestemming bespreken we niets met anderen. Soms is het zinvol om te overleggen met andere deskundigen, zoals bijvoorbeeld de huisarts of school. Ook hier geldt weer dat dit alleen gebeurt als jij daarmee akkoord gaat. Als behandelaar en coach houden we een dossier bij; je mag dit altijd inzien.

Voor de verwijzer (vaak de huisarts) is het belangrijk om te weten of de behandeling bij Psychologenpraktijk Bureau Klaar is gestart en hoe de behandeling is verlopen. Hierover sturen wij een korte brief (na intake en bij afsluiten van het dossier). Deze brief lees jij uiteraard eerst, pas als jij akkoord bent wordt de brief verstuurd.

Toestemming

Omdat een kind minderjarig is, moeten beide gezaghebbende ouders toestemming geven voor behandeling. Ook als ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moeten zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) akkoord geven om te starten met een behandeling.
Vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk.

Klachten

We doen er alles aan om te zorgen dat je als ouder tevreden bent en dat jij en je kind de beste begeleiding krijgen. Jullie privacy hebben we hierbij hoog in het vaandel en we onderschrijven de beroepscodes van het NIP en het SKJ.

Het kan echter gebeuren dat je toch een klacht hebt over Psychologenpraktijk Bureau Klaar of een van de psychologen. Wij willen dit graag direct van jou horen. Mochten we er samen niet uit komen, dan is de praktijk voor Jeugdwetgerelateerde klachten aangesloten bij www.erisietsmisgegaan.nl en we hanteren de klachtenregeling van deze commissie. Het is mogelijk om, bij ernstigere klachten, contact op te nemen met de beroepsvereniging waar de behandelaar waar je een klacht over hebt bij is aangesloten: het NIP. 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Ook Bureau Klaar heeft een kwaliteitsstatuut.