Bureau Klaar werkt volgens een vaste werkwijze: eerst een kennismaking en intake, daarna de coaching, bijles of huiswerkbegeleiding. Aan het eind volgt een evaluatie. Hieronder zie je wat dit precies inhoudt, zo weet je waar je aan toe bent.

Kennismaking

Een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek kan telefonisch, maar kan ook in onze praktijk of bij jullie thuis. Het is voor een goede samenwerking fijn om elkaar van tevoren gesproken te hebben. Tijdens dit gesprek bespreken we ook kort je vraag aan Bureau Klaar. Als we beiden denken dat je bij Bureau Klaar op de juiste plek bent, maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intake

Tijdens het intakegesprek bij jullie aan de keukentafel gaan we dieper in op de vraag die je hebt voor Bureau Klaar. Wat zijn je verwachtingen? Wat zijn de achtergronden van je vraag? Wat spreken we met elkaar af? Na dit intakegesprek krijg je per e-mail een overeenkomst met alle gemaakte afspraken. Als alles in orde is, tekenen we de overeenkomst en gaan we van start.

Evaluatie

We spreken met elkaar af wanneer we evalueren. Tijdens deze evaluatie kijken we óf en hoe we verder gaan. We sturen bij als dat nodig is en blijven doen wat werkt.

Afspraak afzeggen

Elke afspraak kan minimaal 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet of afgezegd. Wordt een afspraak minder dan 24 uur van te voren afgezegd, dan wordt de gereserveerde tijd alsnog in rekening gebracht.

Geheimhouding en dossier

Alles wat je over je kind of over jezelf vertelt, is vertrouwelijk. Zonder jouw schriftelijke toestemming bespreken we niets met anderen. Soms is het zinvol om te overleggen met andere deskundigen. Ook hier geldt weer dat dit alleen gebeurt als jij daarmee akkoord gaat. Als coach houden we een dossier bij; je mag dit altijd inzien.

Tarieven

Omdat de begeleiding bij Bureau Klaar altijd maatwerk is, bespreken we tijdens de start van het traject de tarieven.

Vergoeding

Bureau Klaar heeft ervoor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars of gemeentes af te sluiten. Dit betekent dat hulp van Bureau Klaar niet vergoed wordt. Voordeel hiervan is dat Bureau Klaar geen diagnose nodig heeft om een kind of jongere te begeleiden, je kind krijgt dus geen ‘etiket’ of ‘stempel’. Bureau Klaar kan hierdoor geheel onafhankelijk hulp verlenen.