Intelligentieonderzoek (IQ-test)

Psychologenpraktijk Bureau Klaar

Intelligentieonderzoek

Bij Bureau Klaar kun je bij je kind een intelligentieonderzoek (ook wel een IQ-test genoemd) laten doen. Bureau Klaar maakt gebruik van de WISC-V-NL, de nieuwste versie van de Wechsler Intelligence Scale for Children.

Wat is IQ?

Het intelligentiequotiënt of IQ is een van de meest gangbare maten voor de intelligentie. Het testen van het IQ heeft als doel om de cognitieve vaardigheden van iemand vast te stellen. Bij kinderen gebeurt dit door hun score op de test te vergelijken met het gemiddelde van een grote groep leeftijdsgenoten.

Er zijn ook dingen die een intelligentieonderzoek niet meet, zoals omgaan met dieren, goed kunnen voetballen, anderen helpen, mooi kunnen zingen en goed met je handen kunnen werken. Deze dingen zijn natuurlijk wel erg belangrijk. Niet alleen het IQ kan uitleg geven over bepaald gedrag van je kind, maar ook observaties die bij het onderzoek gedaan worden kunnen van groot belang zijn. Bijvoorbeeld: kan je zoon zich goed concentreren? Hoe start je dochter met een opdracht? Hoe gaat je kind om met iets dat niet lukt en wat doet hij als de tijd bijna om is? Deze informatie geeft een breder beeld waardoor we een gericht advies kunnen geven over bijvoorbeeld schoolniveau of bepaald gedrag.

Waarom intelligentieonderzoek?

In het kort zijn er twee argumenten om intelligentieonderzoek te doen, namelijk om gedrag uit het verleden te verklaren of om gedrag voor de toekomst te voorspellen. Situaties waarin intelligentieonderzoek nuttig kan zijn:

  • Onderpresteren op school
  • Duidelijk krijgen wat sterke en minder sterke kanten zijn van een kind
  • Vermoeden van hoogbegaafdheid bij een kind
  • Onderzoeken welke school het beste past bij een kind
  • Op bepaalde vlakken op school scoort een kind hoog, op andere vlakken juist laag

Praktisch

Een intelligentieonderzoek bij Bureau Klaar bestaat uit een telefonisch voorgesprek en het daadwerkelijke onderzoek dat ongeveer anderhalf uur duurt (in de ochtend, bij Psychologenpraktijk Bureau Klaar). Binnen twee weken ontvang je een uitgebreid verslag met adviezen. Daarnaast is er de mogelijkheid om live in een gesprek of telefonisch het verslag en jouw vragen daarover te bespreken.

Inzicht krijgen in de sterke en minder sterke punten van de intelligentie van je kind? Neem contact op met Bureau Klaar: praktijk voor intelligentieonderzoek in Haarlem.